Uraohjaus

Koulutusvaihtoehtojen lisäksi Alumniohjelma pyrkii tarjoamaan nykyisille, että entisille pelaajille uraohjausta tulevaa siviiliuraa silmällä pitäen. Jokaisella liigapaikkakunnalla on pidetty, tai pidetään uraohjaustapahtumat, joihin pelaajien ja seurajohdon lisäksi ovat osallistuneet seuran yhteistyökumppaneita, paikallisten oppilaitoksen edustajia ja seuran entisiä pelaajia. Pääasiana on ollut motivoida seuran nykyisiä, että entisiä pelaajia tarttumaan mahdollisuuteen tehdä oma CV ja urasuunnitelma seuran yhteistyökumppaneihin kuuluvien henkilöstöpalveluyritysten avustamana. Tavoitteeksi on asetettu, että kaikille pelaajille syntyisi näiden henkilökohtaisten keskustelujen avulla vaihtoehtosuunnitelma siviiliuran varalle, sekä ymmärtämään CV:n kautta peliuran aikana hankittujen kokemusten merkitys ja arvo uusiin tehtäviin siirryttäessä. Pelaajille on myös korostettu verkostoitumisen merkitys seuran yhteistyökumppaneina toimiviin yrityksiin. Hyvin usein siviiliura aukeaakin jostain yhteistyökumppanina toimivista yrityksistä. Seuroja kannustetaankin toimimaan yhdessä yhteistyökumppaneina toimivien henkilöstöpalveluyritysten kanssa niin että pelaajat ja yhteistyökumppaniyritykset pääsevät säännöllisesti tekemisiin toistensa kanssa.