Alumnin tukisäätiöön myös Urheilijarahasto

21.6.2018 - MP

Alumnin Tukisäätiöön on perustettu 22.12.2017 Urheilijarahasto, johon ammattijääkiekkoilijat ja myös muut ammattiurheilijat voivat sijoittaa urheilu-uransa aikana palkkaansa ja palkkioitaan Tuloverolain 116 a §:n mukaisesti. Valtiovarainministeriö on 9.2.2018 antamallaan päätöksellä VM/58/02.03.2018 hyväksynyt Alumnin Tukisäätiön TVL 116 a§:n tarkoittamaksi säätiöksi. Säätiön hallitus on 20.2.2018 päättänyt aloittaa Urheilijarahaston toiminnan. Urheilijarahastoja koskeva lainsäädäntö on laadittu 1990-luvun puolessa välissä osana urheilijoiden sosiaaliturvaa. Urheilijarahastojen tarkoituksena oli helpottaa urheilijoiden siirtymistä urheilu-uran jälkeiseen elämään. Urheilijoiden sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö oli kompromissi, jonka avulla vältyttiin siirtymästä seuroille liian kalliiseen normaaliin sosiaali- ja eläketurvaan jatkumisen kannalta. Ammattiurheilijat kuitenkin saivat uudella lainsäädännöllä oman sosiaaliturvansa, joka heiltä siihen saakka oli lähes kokonaan puuttunut. Urheilijarahasto mahdollisti urheilu-uran aikana ansaittujen varojen säästämisen välittömästi uran jälkeen ilmenevien koulutus- ym. tarpeiden kattamiseen. Alkuperäinen lainsäädäntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ei kuitenkaan riittävästi vastaa nykyisten ammattiurheilun tarpeisiin. Näin muun ohella siksi, että urheilijoiden eläketurva on parhaimmillaankin varsin puutteellinen. Yksilöurheilijoilla eläketurvaa ei ole lainkaan. Urheilutulojen rahastointia koskevaa lakia olisi syytä muuttaa niin, että urheilijarahaston varoja saisi nostaa uran päättymisen jälkeen kunkin urheilijan tilanteen ja tarpeen mukaan aina eläkeikään asti. Tämän jälkeen mahdollisesti vielä nostamatta oleva määrä yhdistettäisiin muuhun vanhuuseläkkeeseen. Samalla rahastoon sijoitettavan määrän yläraja on poistettava tai sitä on vähintäänkin nykyisestä nostettava.


Muutosten myötä urheilijalla olisi parempi mahdollisuus yksilöllisesti kasvattaa omaa sosiaali- ja/tai eläketurvaansa. Eikä tämä olisi keneltäkään pois. Urheilija itse maksaisi myöhemmin nostamansa ansiot tai eläkkeet sekä niihin liittyvät verot. Muutos poistaisi rahastosta nostettavien varojen nykyisen ongelman eli urheilu-uran päättymisajankohdan ja vanhuuseläkkeen alkamisajan välisen ajanjakson, jolloin ei pahimmassa tapauksessa ole käytettävissä rahaston varoja ja vanhuuseläkkeen alkamiseen on vielä useita vuosia. Vaikka muutoksen jälkeen urheilijoiden sosiaaliturvaan jäisi isoja - mm. sairaudesta aiheutuvaan työkyvyttömyyteen tai vanhuuseläkkeeseen liittyviä – aukkoja, ehdotettu muutos olisi merkittävä parannus kaikkien huippu-urheilijoiden asemaan. Samalla se parantaisi sekä urheilu-uran houkuttelevuutta että ainakin suomalaisten joukkueurheiluseurojen kansainvälistä kilpailukykyä. Tuloverolain 116 a §:n mukaisia rahastoja on nykyisin neljä. Alumnin Tukisäätiön nyt perustama rahasto tuo uuden vaihtoehdon ammattiurheilijoille. Viime kädessä urheilija itse päättää, mihin rahastoon varojaan antaa sijoitettavaksi ja millä ehdoilla. Rahastojen välinen kilpailu koituu varmasti urheilijoiden hyödyksi, varsinkin, kun varojen siirtäminen rahastosta toiseen on mahdollista verohyötyä menettämättä. Alumnin Tukisäätiön urheilijarahaston varojen sijoittamisen hoitaa Taaleri Varainhoito Oy säätiön hallituksen valvonnassa. Säätiöllä on oma, alan asiantuntijoista koostuva Advisory Board. Sen asiantuntemus on säätiön hallituksen ja urheilijoiden käytettävissä. Taaleri Varainhoito Oy:n esitteestä löytyy enemmän tietoa Alumnin Tukisäätiön urheilijarahastosta. Alumnin Tukisäätiö ja sen urheilijarahasto täydentävät SM-Liiga Alumni ry:n eli entisten pelaajien yhdistyksen toimintaa. Rahastossa olevien varojen käyttö tapahtuu pelaajien jääkiekkouran päättymisen jälkeen. Silloin tarvitaan erityisesti asiantuntevaan neuvontaa ja apua. Kuka tai ketkä sitä voisi asiantuntevimmin tarjota kuin entiset pelaajat itse ja heidän yhteisönsä. Uransa lopettaneissa pelaajissa ja urheilijoissa on suuri voimavara, joka suomalaisessa urheilussa yleisesti on jäänyt suurelta osin hyödyntämättä. Tätä epäkohtaa jääkiekkoilijat ovat nyt omalta osaltaan korjaamassa. Urheilujohtajien pitäisi vähitellen ymmärtää entisten urheilijoiden tuomat mahdollisuudet pohtiessaan huippu-urheilun ongelmia.


Juha Rantasila

Alumnin Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja